Over ons

Bij de exploitatievereniging zijn alle eigenaren van de bedrijven aangesloten. De vereniging kent een verplicht lidmaatschap. Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van de leden van het transportcentrum en in het verlengde daarvan te zorgen voor een hoogwaardige kwalitatieve uitstraling.

Het parkmanagement wordt in eigen beheer uitgevoerd. De technische activiteiten van de vereniging zijn in een draaiboek opgenomen, zoals:

  • Het hekwerk, dat op diverse plaatsen is aangebracht
  • Het camerabeveiligingssysteem. Alle leden kunnen gebruik maken van een app, waarmee zij hun eigen omgeving op hun telefoon of tablet kunnen volgen
  • Een onderhoudsplan voor het groen en water op het transportcentrum
  • Een onderhoudsplan voor de infrastructuur.
  • Het Transportcentrum Westland beschikt over een communicatieplan.

De leden van de vereniging worden minimaal eenmaal per jaar uitgenodigd voor een ledenvergadering, waar zij worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van de vereniging en actuele zaken.

Het bestuur van Exploitatievereniging Transportcentrum Westland

De heer Aris van Daalen

Voorzitter

De heer Leo de Jong

Secretaris

De heer Stefan van Uffelen

Penningmeester

In de uitvoering van het beleid stelt het bestuur de belangen van de bedrijven centraal. Daarvoor:

  • Onderhoudt het bestuur de contacten met de overheid, zoals gemeente,
  • Is het aanspreekpunt voor andere organisaties en
  • Vertegenwoordigt zij het TCW in overlegstructuren, die voor de agrologistiek en daarmee voor de leden van het TCW van belang zijn.

Ondersteuning bij de uitvoering van het werk krijgt het bestuur van:

SECRETARIAAT TCW
MZ - Bureau voor Organisatie en Secretarieel Management
Brederolaan 34, 2692 DA ’s-Gravenzande
0174 41 53 88
info@tcwestland.nl

Civieltechnisch Bureau Waalpartners
Zuidweg 75, 2670 AK Naaldwijk
0174-627791
info@waalpartners.nl
www.waalpartners.nl

© Transport Centrum Westland | Home - Privacyverklaring