Transport en Logistiek: de spil binnen de tuinbouwketen

Transportcentrum Westland

Transportcentrum Westland gelegen op de unieke locatie langs de A20, is een agrologistiek bedrijventerrein voor agrologistieke transportbedrijven en logistieke dienstverleners. De Exploitatievereniging Transportcentrum Westland is een vereniging met ca. 50 leden.

Transportcentrum Westland richt zich met haar activiteiten op:

  • Een veilig bedrijventerrein
  • Een hoogwaardig kwalitatieve uitstraling
  • De ontsluiting
  • De bereikbaarheid

Transportcentrum Westland is vertegenwoordigd in een samenwerking van agrologistieke bedrijventerreinen in het Westland, de St. Cluster Agrologistieke bedrijventerreinen Westland. De visie van het cluster sluit aan bij de belangen van de bedrijven van Transportcentrum Westland. Voor het Westland vormt de sector ‘Agrologistiek’ een essentiële rol. Niet alleen op het gebied van kennis en innovatie ook voor de werkgelegenheid vervullen de bedrijven een belangrijke rol. Om de nr. 1 te kunnen blijven in Europa is invulling nodig op vraagstukken, zoals:

  1. Bereikbaarheid
  2. Ruimte
  3. Duurzaamheid
  4. Innovatie

De visie heeft te titel meegekregen ‘Doorpakken’ en kunt u hieronder downloaden.

Download visie agrologistiek 2018

© Transport Centrum Westland | Home - Privacyverklaring